Střípky z gymnázia

Noc s uměním a kouzly

,

Jednou  z dlouho držených tradic na gymnáziu je přespávání v knihovně pro studenty primy. Letos nabralo podobu přímo kouzelnou, protože se na jednu noc proměnilo Gymnázium Legionářů na školu čar a kouzel v Bradavicích ze série o Harrym Potterovi. Dvaadvacet mladých čarodějů rozdělil modrý klobouk do kolejí. Ty pak mezi sebou celý večer soutěžily. I když byli mezi primány i takoví, co knihy neznali, netrvalo dlouho, než se v čarodějnickém světě dokonale vyznali. Na konci všichni  uvařili správné lektvary, znali výplně kouzelných hůlek, a dokonce přemohli i trolla ve sklepení. Ze soutěží vyšla nejlépe zmijozelská kolej.

Zároveň s spaním knihovně probíhá i jiná akce, o poznání klidnější. Touto akcí je spaní v ateliéru. Tam se sešli studenti z celého téměř vyššího gymnázia, od kvinty až po třetí ročníky. Žádné trolly sice nehonili, ale zato malovali všemi myslitelnými styly. Našla se malba na plátno, malba na čtvrtku, kreslení pastelkami a někteří si vystačili jenom  s tužkou. I témata byla různá, nechyběly zvířata v celku i detailu, krajiny nebo letadla a našla se i abstrakce.

Obě akce slaví čím dál větší úspěch a určitě budou pokračovat.