Střípky z gymnázia

Němci na týden v Čechách

,

P1290005_1+

Němečtí studenti výměnného programu z gymnázia Immanuela Kanta z Lachendorfu zavítali tentokrát k nám, poté co své české kamarády hostili na podzim v Německu. Čeští studenti se tak dočkali po čtyřech měsících svých kamarádů, kteří dorazili v pondělí 16. února. Po jejich příjezdu je ubytovali ve svých domovech, kde pro ně byla přichystaná veškerá péče až do soboty. Radost z opětovného shledání byla opravdu zjevná. Některým také přijeli zcela noví kamarádi, se kterými neměli problém se seznámit. Letošní téma programu byly drogy, alkohol a jiné závislosti. Všichni byli tedy plně seznámeni s touto tématikou. Vše probíhalo pod vedením profesorek Pavly Karasové a Václavy Reissmüllerové.

První den probíhal v rámci tématu, a to zprvu návštěvou v centru adiktologických služeb Magdaléna v Příbrami. Zde studenti získali základní informace o drogách a dále byli seznámeni s tím, co společnost poskytuje, jako jsou sociální a zdravotní služby a účinná pomoc osobám závislým na návykových látkách. Následně studenti odjeli do Mníšku pod Brdy, kde pro ně byla přichystána prohlídka v Terapeutické komunitě Magdaléna. Areálem všechny účastníky provedl klient zdejší komunity a ukázal jim možnosti, kterým se mohou věnovat ve volném čase. Mezi ně patří truhlářství, divadlo, starání se o četné množství zvířat na farmě, zahradnictví, sport a další jiné aktivity. Po prohlídce byla připravená prezentace, která seznámila studenty se vším, co se týká terapeutické komunity, jak probíhá diagnostika, léčba, vlastní pobyt a režim klientů. Vše bylo současně překládáno do němčiny. Tato návštěva byla velmi zajímavá, protože studenti poprvé mohli na vlastní oči vidět, jak se léčí závislí lidé a v jakém prostředí žijí.

Na další den, a to na středu, byl připraven pro Němce nejlákavější bod programu – návštěva Prahy. Goethe Institut byl prvním cílem naší dlouhé výpravy. Zde byla připravená řada aktivit, při nichž se němečtí studenti mohli naučit několik českých slovíček, které byly pro oba jazyky výslovností stejné. Zbytek dne byl pak věnován historickým památkám v centru Prahy.

Na čtvrtek byla naplánovaná autentická prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj. Zde měli studenti možnost vidět, kde se před 170 lety zrodilo proslulé pivo. Poznali suroviny, ze kterých se pivo Pilsner Urquell vaří, svezli se pivovarským autobusem do výrobny a viděli videa o výrobě piva. Jako příjemná, ale hořká tečka prohlídky byla degustace nefiltrovaného piva Pilsner Urquell v historických sklepích. Na závěr si všichni účastníci mohli koupit suvenýry, přičemž mezi nejoblíbenější patřily půllitry. Večer čekalo studenty milé zpestření pobytu – rozlučková party v podobě hraní bowlingu v příbramské restauraci Simona. Zde se po chutném občerstvení rozvinula družná atmosféra.

V pátek vyrazili studenti do příbramského kina na dokument Katka, který mapoval 14 let života mladé narkomanky a jejího marného života se závislostí. Ve dvě hodiny byl další program, a to hodinové cvičení v Oxygenu. Po týdnu jsme si tak všichni mohli po poslouchání a sezení protáhnout kosti.

Vzhledem k úspěchu tohoto vydařeného projektu je možné předpokládat, že vzájemné výměnné pobyty budou pokračovat i v následujících letech.