Střípky z gymnázia

Na gymnáziu se připravuje projektový den

,

V pondělí 9. listopadu proběhne na Gymnáziu Příbram společenskovědní seminář pro studenty 3. a 4. ročníků na téma Setkání neziskových organizací.

Účelem bude podat studentům srozumitelný obraz této problematiky pomocí diskusí s experty a zástupci jednotlivých organizací a nabídka další spolupráce.

Celá akce bude probíhat formou prezentací a workshopu, které si studenti sami vybírají. Souběžně běží 5 hodinových bloků, které se dvakrát po sobě opakují, aby studenti měli možnost výběru alespoň dvou z nich. Celá akce probíhá pod záštitou Člověka v tísni.

Projekt navazuje na našem gymnáziu na několikaletou tradici. V minulých letech proběhly za podpory mnoha významných osobností tyto studentské konference: Stav české žurnalistiky na počátku 3. tisíciletí, Afrika na Gymnáziu, Otroctví a my a Setkání školních televizí pod záštitou ČT a v loňském roce Kulturní a náboženské střety moderní civilizace.

 

Mgr. Lucie Albrechtová