Střípky z gymnázia

Loučí se a končí

,

Večer plný radosti, tance, hudby a plesání. Tak by se dal popsat pátek 10. března, kdy se konal poslední maturitní ples roku 2023. Své šerpy si v příbramském kulturním domě slavnostně převzali studenti tříd oktáva a 4.B. Celý večer se odehrával v duchu nočního cirkusu.

Ples byl bezprostředně zahájen tematickým předtančením. Poté zazněla vlídná slova od paní ředitelky a přišlo na řadu šerpování. Šerpy, květiny a přípitky si studenti převzali z rukou svých třídních učitelek PaedDr. Lenky Blažkové a Mgr. Miloslavy Šmolíkové. Po zaznění studentské hymny došlo na tradiční tančení s učiteli a rodiči. Samozřejmě nechyběl ani zlatý déšť. Večerem hudebně provázela kapela Roura. Ke konci večera probíhala volná zábava, která vyvrcholila půlnočním překvapením.

Maturitní ples skončil a zkouška dospělosti může začít.

Foto: Jan Šindelář, Martin Málek, Tadeáš Holý