Střípky z gymnázia

Leoš Janáček a jeho Sinfonietta

,

„Mluví se, že jsem cosi vykonal. Napsal jsem věc, která se líbila v jižních, západních a severních Čechách, líbila se v Praze, na Moravě i Slovensku, a tu mi napadlo, co je síla umění. Jest zde něco, je to struna, která zní všude a která nás všude pojí. Že nás to váže a dělá pevnými, vzdorovitými a silnými proti všemu na světě, toho si važme. Chtěl jsem vykonati to, že spojuji svárlivý národ, a mohu říci, že jsem zde nadarmo nežil.“

Tato slova pronesl krátce před svou smrtí, jeden z nejznámějších českých hudebních skladatelů, Leoš Janáček. Právě jeho Sinfonietta byla náplní druhého interaktivního koncertu projektu Čtyři kroky do Nového světa. Také padesát studentů příbramského gymnázia se v pondělí 26. listopadu vydalo do pražského Rudolfina. V první části koncertu spolu s dirigentem Markem Ivanovićem a moderátorem Petrem Kadlecem rozebírali jednotlivé věty a části Janáčkovy Sinfonietty. Ve druhé části pak slyšeli celou skladbu v podání České studentské filharmonie. Koncert byl zakončen fanfárou a potleskem ve stoje.

Foto: Mgr. Miloslava Šmolíková