Střípky z gymnázia

Konverzační soutěž v ruštině proběhla online

,

25. března se uskutečnilo krajské kolo olympiády v ruském jazyce. Kvůli Covidu-19 se konalo už podruhé online.

Byly zde zastoupeny tři kategorie. ZŠ byla nakonec zrušena, protože se z ní žáci na poslední chvíli odhlásili. Takže zde zůstaly již dříve zmiňované tři kategorie  SŠ I, SŠ II a SŠ III.  Olympiáda probíhala letos podruhé bez poslechu a bez porozumění čteného textu. Žáci si vylosovali téma na kole štěstí a pak mluvili, odpovídali na otázky a stejně tak si losovali i obrázek, který měli popsat.

Za kategorii SŠ I bojoval Matúš Cvanciger ze 2.C, který nakonec skončil o jeden bod na čtvrtém místě. V kategorii SŠ II se soutěže zúčastnila Barbora Danišová ze 4.C.  Kategorie SŠ III je zvláštní kategorií, která je určena žákům všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo výuku; této kategorie se nikdo z gymnázia nezúčastnil.