Střípky z gymnázia

Jak na volitelné předměty: Druháci krok po kroku

,

Všechny žáky druhého ročníku a sexty Gymnázia Příbram čeká v následujících týdnech tradiční období rozhodování. Přišel čas vybrat si volitelné předměty pro třetí ročník studia s případným výhledem do ročníku posledního – maturitního. Charakteru, nabídce a rozsahu výuky volitelných předmětů jsme se již věnovali ve společném úvodníku.

Ve třetím ročníku (septimě) žáci studují dva volitelné předměty po dvou hodinách (celkem tedy 4 hodiny týdně). Pro třetí ročník budete tedy vybírat dva volitelné předměty.

První je konverzace v cizím jazyce z této nabídky.

Druhý je jeden nový předmět z této nabídky.

Je ale potřeba promyslet si výběr i s ohledem na nabídku v dalším školním roce! Ve čtvrtém ročníku (oktávě) budete totiž vybírat již čtyři volitelné předměty, dva po dvou a dva po třech hodinách (celkem 10 hodin týdně). Proto je již k nahlédnutí celková nabídka, která se již měnit nebude a tu také pozorně prostudujte.

Modelový příklad

Pro modelový příklad jsme zvolili studenta letošního 2. ročníku (sexty), který by chtěl po maturitě studovat práva.

Nejprve ho čeká volba dvou předmětů do 3. ročníku. Vybere si jednu konverzaci (třeba v angličtině) a jeden specializovaný předmět, který se týká jeho oboru. Žák si projde nabídku pro třetí, ale také pro čtvrtý ročník, aby rozhodl, jak nejlépe volbu předmětů kombinovat. Vybírá předmět Mezníky dvacátého století s tím, že předpokládá ve čtvrtém ročníku volbu předmětu Mezníky moderní doby.

Předpokládá, že za rok bude volit čtyři předměty pro 4. ročník.

1) Rozhodne se, zda pokračovat v konverzaci v angličtině, nebo zvolit jiný jazyk. Protože je průměrně jazykově nadaný, uzná, že s přechodem na konverzace v jiném jazyce, aniž by absolvoval její první rok, by mohl být problém, a rozhodne se pokračovat v konverzaci ve stejném jazyce.

2) Zvolí jeden dvouhodinový předmět z tabulky 4. volitelný. Pro jeho volbu studia práv se nabízí předmět Mezníky moderní doby.

3) Nyní musí zvolit dva předměty z poslední skupiny. Zde se mu nabízí Historický seminář a Společenskovědní seminář, protože předpokládá, že bude maturovat v rámci profilových zkoušek z Dějepisu a Základů společenských věd.

Doporučujeme proto všem žákům před volbou prostudovat celou nabídku volitelných předmětů na dva roky dopředu a promyslet případnou kombinaci výběru. Také se nabízí možnost vytvořit (najít) skupinu spolužáků s podobnou studijní profilací a vymyslet společnou strategii výběru volitelných předmětů. Ve větší skupině si v podstatě zajistíte, že daný volitelný předmět nebo jejich kombinace bude otevřena.

Bližší informace o obsahu jednotlivých předmětů najdete ve zveřejněném přehledu obsahů volitelných předmětu. VIZ – odkaz

Další informace k této problematice získáte na konzultačních schůzkách tříd nebo při individuálních konzultacích, které si můžete také domluvit jednotlivě i v menších skupinách. Hodně štěstí při výběru.