Střípky z gymnázia

Jak kvarta čistila okolí školy

,

Kvartáni v rámci svých hodin angličtiny právě probírají problémy dnešního světa. Jedním z nich je také znečištění. A tak se polovina třídy kvarty s Mgr. Anetou Šlemendovou, z jejíž iniciativy celý nápad vzešel, v pátek 18. října místo sezení v lavicích vydala ven vybavena gumovými rukavicemi a pytli na odpadky. Při svém uklízení se zaměřili hlavně na okolí gymnázia. Celkem nasbírali dva pytle plastového, jeden pytel skleněného a jeden směsného odpadu. Nejčastějšími nálezy byly plastové obaly od jídla, prázdné PET lahve, plechovky a skleněné lahve. Našly se ale i dráty nebo kusy oblečení.

Všichni „uklízeči“ se vrátili zpět do školy s dobrým pocitem, že pomohli zpříjemnit prostředí, ve kterém se pohybují. Bylo by skvělé, kdyby podobných akcí probíhalo více, a ještě lepší, kdyby se potřeba těchto akcí snižovala.