Střípky z gymnázia

Iva Kadeřábková bude ve funkci ředitelky pokračovat

,

Včera v 11 hodin proběhl na Krajském úřadě Středočeského kraje konkurz na místo ředitele Gymnázia Příbram. Ten vyhlásil zřizovatel školy podobně jako na ostatních středních školách v kraji, kde jsou jejich ředitelé ve funkci déle než šest let. Konkurzu se zúčastnila jako jediná kandidátka dosavadní ředitelka školy Mgr. Iva Kadeřábková. Konkurzem úspěšně prošla s plným počtem bodů a jako ředitelka tedy povede gymnázium i nadále. Blahopřejeme! Ve funkci ji ještě musí potvrdit zřizovatel školy.

Ve funkcích by měli pokračovat i někteří další ředitelé příbramských středních škol, např. na Gymnáziu pod Svatou Horou (Mgr. Pavel Sedláček), jehož zástupce Mgr. Pavel Karnet naopak přechází na pozici ředitele ZŠ Jiráskovy sady, či Obchodní akademii (RNDr. Marcela Blažková). Naopak končí někteří ředitelé základních škol (mj. ZŠ pod Svatou Horou, ZŠ Jiráskovy sady).

Členové konkurzní komise – Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

• zástupce zřizovatele: MVDr. Václav Beneš, radní pro oblast kultury
• zástupce zřizovatele: Jiří Štěrba, krajský zastupitel, starosta Březnice
• člen určený ředitelem KÚ: Mgr. Robert Georgiev, tajemník ředitele KÚ, zástupce ředitele pro oblast veřejné správy
• odborník z praxe: Ing. Petra Šnajberková, ředitelka Gymnázia v Hostivici
• člen pedagogického sboru Gymnázia Příbram: Mgr. Václav Beneš
• zástupce České školní inspekce: Mgr. Martin Procházka
• člen školské rady Gymnázia Příbram: Romana Navarová