Střípky z gymnázia

INFOGRAFIKA: Rok 2013 v číslech

,

Na konci roku Vám opět dáváme možnost nahlédnout do čísel a statistik, která tvoří obraz o návštěvnosti našeho portálu gymtv.pb.cz. O tom, jak se nám letos dařilo, se ostatně můžete přesvědčit sami. Za vypíchnutí však stojí jeden velmi příjemný rekord. Na webu jsme letos publikovali neuvěřitelných 287 článků (to je o 74 článků více než loni a dokonce o 150 článků více než v roce 2011). A co více, počínaje červnem, publikoval web GymTV – s výjimkou prázdninových měsíců – v průměru alespoň jeden článek denně, včetně víkendů. Tento průměr byl dosažen v roce 2013 v česti z celkových deseti školních měsíců, nejvíce pak v prosinci, 42 článků. Přestože nás s lednem čeká tradiční informační půst, věříme, že budeme moci i dále přinášet informace z drtivé většiny akcí, které se ve škole odehrávají.

Taková čísla však svědčí především o tom, jak aktivní je škola sama. Vždyť nebýt množství akcí, které studentům nabízí, nebylo by o čem psát. Dík patří redaktorům školní televize, kteří přispívají svými články a fotografiemi, ale v nemenší míře také spolupracovníkům redakce z řad dalších studentů a některým pedagogům, kteří nás na akce upozorňují, nebo dokonce pořizují jejich fotodokumentaci či o nich sami informují.

Děkujeme Vám za přízeň a věříme, že nám ji zachováte i v roce 2014.

infografika2013