Střípky z gymnázia

Hledáte cestu k poezii? Tady je!

,

Pokud máte chuť lehce proniknout to tajů dnešní české poezie, máte k tomu jedinečnou příležitost tento čtvrtek 24. 10. v knihovně školy. Od 13.30 hodin zde můžete diskutovat nad texty Ivana Blatného a Petra Borkovce s mladým básníkem Jonášem Hájkem. Tento nositel Ceny Jiřího Ortena, redaktor muzikologických časopisů a autor básnických sbírek „Suť“ a „Vlastivěda“ bude mluvit nejen o svých oblíbených vzorech, ale i o své tvorbě a o tom, jak se žije básníkům v 21. století. Případný zájem o účast na besedě sdělte knihovnici školy nebo se přímo zapište do archu na tabuli suplování.

Beseda je součástí projektu Živý literát. Před dvěma týdny navštívila v jeho rámci knihovnu spisovatelka Petra Hůlová.

hajek