Střípky z gymnázia

Gymnázium hostilo ekonomického odborníka

,

V pondělí 11. dubna 2011 krátce před dvanáctou hodinou se stála před hudebním sálem Gymnázia Příbram fronta. Studenti sice nečekali na guláš zdarma, přesto se ale něco zadarmo rozdávalo. Sice nic hmatatelného, i tak však velmi cenného – vědomosti od skutečného odborníka. Školu totiž navštívil spolu se svými dvěma spolupracovnicemi Ing. Miroslav Zámečník, člen Národní ekonomické rady vlády.

Přednáška byla zaměřena na pomoc rozvojovému světu, konkrétně na pomoc ekonomickou – mikrofinancování. Tento poměrně neznámý projekt pan Zámečník studentům představil v širších ekonomicko-kulturních souvislostech. Shrnuto několika slovy, ekonomiky rozvojových zemí trpí nedostupností půjček. Tradiční banky se zaměřují pouze na půjčky poměrně vysokých částek, které si běžný (a tedy chudý) občan nemůže kvůli nulovému ručení dovolit. Mikrofinancování znamená poskytnutí malých částek pro drobné podnikatelské záměry právě těmto běžným občanům, což pomáhá nejen jim, ale také hospodářské situaci jejich zemí.

Pan Zámečník nezůstal jen u teorie, nescházely zprávy o aktuálním dění, například o krizi mikrofinancování v Indii nebo situaci v Mexiku. Studenti byli také informováni o jiných projektech na pomoc rozvojovému světu, jako je například tzv. rádiová škola v Mongolsku, a internetovém Portálu rozvojové spolupráce, který bude v nejbližší době zprovozněn, a poskytne tak například možnost dárcovství.

Přednáška splnila očekávání na všech frontách – přístupnou formou přiblížila projekt těm, kteří se jinak o ekonomii příliš nezajímají, a zároveň plně uspokojila studenty, kteří se jí věnují rozsáhleji. Proto můžeme a určitě budeme doufat, že pan Zámečník na gymnázium v budoucnu ještě zavítá.

Marie Hlaváčková