Střípky z gymnázia

Gymnazisté na světové premiéře filmu o Wintonovi

,

Ve čtvrtek 20. 1. dostali vybraní gymnazisté možnost zúčastnit se světové premiéry filmu Matěje Mináče – Nickyho rodina. Název tento devadesátiminutový snímek získal podle stejnojmenného označení jak 669 dětí, nyní seniorů, které sir Winton před sedmdesáti lety zachránil z rozbouřeného Československa, tak jejich potomků a zároveň i všech převážně mladších lidí, kterých se dotklo poselství, jež se tento mimořádný muž snažil svým činem předat světu. Pomáhejme lidem v nouzi či v nebezpečí.

Stovky jeho příznivců daly najevo své sympatie rozličnými způsoby, které mnohdy dohnaly sira Wintona až k slzám a které jsme mohli ve filmu zhlédnout také. Ani publikum nenechaly tyto projevy solidarity a soucitu chladným. Ke konci filmu polovina osazenstva sálu, který čítal 1000 míst, vytahovala tiše kapesníky a posléze s úctou tleskala ve stoje. Sir Nicholas Winton si samozřejmě nenechal premiéru ujít. Za velkého aplausu dorazil do sálu, zodpověděl několik dotazů s humorem, který byste u 101letého muže nečekali, a vzhledem k nabitému programu bohužel brzy odjel.

Premiéře předcházely různé vstupy jako vyhlášení deseti finalistů literární soutěže inspirované předchozím filmem Matěje Mináče „Síla lidskosti“ nebo vstup humanitární organizace Magna Děti v tísni, která byla inspirovaná Wintonovou iniciativou pomáhat druhým i přes skeptičnost okolí. Po zhlédnutí filmu místopředseda Senátu P. Sobotka předal norskému velvyslanci v Česku petici za nominaci Wintona na Nobelovu cenu míru, kterou podpořilo přes 100 000 mladistvých z celého světa.

Doufejme, že tento Mináčův snímek, který uzavírá jeho wintonovskou trilogii, připomene všem mladým lidem, že historie se může opakovat a že solidarita a pomoc bližním je jediný způsob jak takovým hrůzám zabránit.

Monika Krylová

Join the discussion