Střípky z gymnázia

Fyzikové na matfyzu

,

Dne 7. 2. navštívilo 12 žáků 3. a 4. ročníku v rámci volitelného předmětu Seminář a cvičení z fyziky Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, aby se zde zúčastnili „Jednoho dne s fyzikou“. Jedná se o tradiční velice zajímavou akci této fakulty, při níž jsou zájemcům z řad středoškoláků prezentovány rozličné obory fyziky, které jsou předmětem studia na této vysoké škole, patřící ke špičkovým pracovištím v České republice.

Naši žáci tak měli možnost zhlédnout zajímavé demonstrační experimenty, prohlédnout si fyzikální laboratoře školy a nebo navštívit některou z přednášek, zaměřených na aktuální fyzikální výzkum nebo popularizujících poznatky, kterých tento vědecký obor v dosavadním vývoji dosáhl. Celá akce byla velice přínosná a věříme, že inspiruje naše maturanty při výběru oboru, kterému se chtějí ve svém dalším studiu věnovat.