Střípky z gymnázia

Expedice Rudické propadání

,

Ve čtvrtek 19. 4. 2012 se skupinka devíti studentů vypravila v čele s panem profesorem Vocílkou do Moravského krasu.

Cesta z Příbrami trvala přibližně tři hodiny. Místo ubytování skupina nalezla bez velkých potíží. Dále všichni vybalili věci a museli se psychicky i fyzicky připravit na další den. Čekalo je totiž náročné Rudické propadání. Rudické propadání ve střední části Moravského krasu je vytvořeno podzemním korytem Jedovnického potoka. Probíhá pod Rudickou plošinou v hloubce kolem 200 m. Potok vyvěrá u jeskyně Býčí skála ve Křtinském údolí. Délka celého systému je 13 km, což ho řadí na druhé místo v seznamu nejdelších jeskyní České republiky.

Druhý den se skupina odvážlivců v popředí s panem Vocílkou vydala k Větrnému mlýnu, kde dostala potřebné vybavení ke zdolání všech nástrah a překážek, které je v jeskyni čekaly. Celá exkurze probíhala v doprovodu s profesionálním speologem a místní legendou Aloisem Nejezchlebem, který spolu s jeho kolegou měl zajistit bezpečný návrat zpět na zem. Každý musel překonávat překážky v podobě patnáctimetrových žebříků, přelaňování se přes vodu a dalších nástrah. Všichni překonali i tzv. Chodbu vzdechů, která byla opravdu tak těsná, že se museli plazit, jak vojáci před nepřáteli. Členové této expedice se slavnostně probojovali až do chodby Rudický dóm. Poté se celá skupina exkurze vracela nazpět stejnou cestou. Někteří si po neúspěšném zdolávání  Vodních peřejí U Hastrmana užili i studené vykoupání v místní vodě. Po čtyřech hodinách byli všichni šťastni, když vystoupili na povrch. Celá trasa expedice měřila 5 km. V podvečer se šlo do Pískovny Seč. Příroda zde vytváří neuvěřitelnou podívanou, která láká turisty z mnoha koutů republiky.

Poslední den vyrazila skupina na ponor Rudického propadání, kde se vlévá Jedovnický potok do jeskyně. Poté byly zabaleny věci a jelo se k propasti Macocha. Všichni se pokochali výhledem do propasti hluboké více než 138 metrů.

Expedice Rudické propadání byla u konce a stačilo jen nastartovat auta a jet domů.