Střípky z gymnázia

Den otevřených dveří přilákal opět spoustu návštěvníků

,

Ve středu 30. listopadu se na Gymnáziu Příbram uskutečnil již tradiční Den otevřených dveří. Jako každý rok byla pro návštěvníky připravena spousta workshopů, které měly nalákat studenty budoucích prvních ročníků a primy pro přihlášení na gymnázium.

V hojném počtu byly zastoupeny programy týkající se cizích jazyků vyučovaných na gymnáziu. Prezentovaly se zde jazykové poznávací zájezdy do německy a rusky hovořících zemí, u francouzštinářů si mohli návštěvníci dokonce vyzkoušet i nadhazování palačinek a zhlédnout výuku v angličtině. V češtině i angličtině předvedli své dovednosti studenti dramatické výchovy a dramatického kroužku. Své místo si zde našla také čeština, kde se zájemci podívali, jak mohou probíhat rozbory literárních děl.

Již tradičně měla své místo ve workshopech „Chemikova zahrádka“, kde byly prezentovány různé chemické pokusy. „Odhalená tajemství přírody“ byla návštěvníkům představena v rámci biologie a zeměpisné rébusy si mohli naopak vyzkoušet v učebně zeměpisu.

Další pokusy, tentokrát fyzikální, na ně čekaly ve workshopu „Svítí nejen slunce“ a v učebně informatiky si mohli zájemci vyzkoušet různé programy, se kterými se žáci seznamují v hodině informatiky.

Pohybová část byla představena step aerobikem v podání děvčat, v podání chlapců pak ukázkou pohybových her. Klidnější část naopak zajistila ukázka výtvarné výchovy nebo vystoupení školního orchestru a ukázka hudební výchovy, kde zazněly písně jako třeba „Oh Happy Day“ či „We Are the World“.

Dále se mohli návštěvníci podívat na výuku dějepisu, vernisáž francouzské výstavy Les nebo zjistit, co všechno obnáší projekt Comenius. „Představili jsme náš projekt, ukázali jsme žákům prezentace z celého roku a seznámili je s průběhem naší práce“ říká Tereza Bredlová, která se podílela na workshopu Comenia.

Své místo měla samozřejmě i GymTV, která ve vestibulu promítala zprávy. Zprostředkovala také tři živé vstupy z redakce, učebny biologie a školního klubu, které vůbec poprvé v historii GymTV byly streamovány i na webové stránky. Zájemci si ale mohli prohlédnout právě redakci nebo studio.

O tom, že měl Den otevřených dveří úspěch, svědčí i ohlasy návštěvníků. „Se Dnem otevřených dveří jsem byla spokojena. Prostředí gymnázia je pěkné, učebny působí útulně a mají dobré vybavení. Většina ukázek byla zajímavá, a to především v učebnách fyziky a chemie,“ komentuje jedna z návštěvnic.

Odpoledne v pět hodin následovala schůzka s rodiči potenciálních budoucích studentů prvních ročníků a primy, kde se dozvěděli ještě další informace o studiu na gymnáziu.