Střípky z gymnázia

Dalším živým literátem byl Jonáš Hájek

,

Ve čtvrtek 24. 10. se od 13:30 v knihovně školy konala beseda s básníkem Jonášem Hájkem. Tento nositel Ceny Jiřího Ortena a autor básnických sbírek Suť a Vlastivěda účastníkům besedy přiblížil život českého básníka v dnešním světě, diskutoval o textech Ivana Blatného a Petra Borkovce a spolu se studenty je rozebral, přičemž jasně ukázal tvůrčí postup zkušeného básníka. Posluchači se dozvěděli mnoho zajímavostí z básnické sféry a zároveň od nich úspěšně přicházela zpětná vazba na básníkovu přednášku.

Beseda byla součástí projektu Živý literát organizovaného knihovnicí školy Editou Vaníčkovou, v němž jsme mohli již dříve besedovat se spisovatelkou Petrou Hůlovou.