Střípky z gymnázia

Co viděli na Neviditelné výstavě

,

V úterý 18. března se skupina studentů ze semináře stát a občan pod vedením profesorek Ludmily Brabencové a Lenky Bečvářové vydala na velice zajímavou Neviditelnou výstavu. Jakmile jsme dorazili do Prahy linkovým autobusem, vydali jsme se na metro. Jeden z účastníků zvolil dobrodružnější způsob přepravy a zakoupil si levnější jízdenku, která však neodpovídala jeho věku. Naneštěstí ho překvapil revizor a cesta se mu výrazně prodražila. Ale zpátky k výstavě. V jednom z pater budovy pražské radnice na Karlově náměstí, kde se výstava konala, jsme si mohli prohlédnout několik pomůcek pro nevidomé. Poté nás čekala druhá část prohlídky. Byli jsme zavedeni do úplné tmy, ve které jsme procházeli místnostmi vybavenými věcmi každodenní potřeby. Na konci prohlídky jsme si mohli zakoupit nápoj v „neviditelném“ baru, kde jsme diskutovali s naší průvodkyní Janou.

Výstava byla poučná. Je zajímavé „vidět“ svět bez předsudků.