Střípky z gymnázia

Co jsou nostrifikace?

,

Celkem ve třech termínech probíhají v červnu na gymnáziu tzv. nostrifikační zkoušky. O co jde? Vypadá to to jako ústní maturita, koneckonců výsledek takové zkoušky má podobnou platnost, jen studenti nejsou studenty gymnázia, dokonce ani občany České republiky. Nostrifikační zkoušky, jak naznačuje název (nostrum=lat. „naše“), konají studenti cizí státní příslušnosti a jejich výsledkem je uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání – tedy pokud uchazeč absolvuje zkoušku úspěšně. Jinými slovy to znamená, že pokud uchazeč vystudoval ve své zemi střední školu, potřebuje k tomu, aby mu bylo toto vzdělání uznáno, vykonat v České republice nostrifikační zkoušku. Tu v tomto případě vyžadují např. vysoké školy.

Prakticky to znamená, že někteří učitelé na gymnáziu tak po maturitách absolvují ještě i tyto zkoušky. Škola je pořádá z pověření svého zřizovatele, Krajského úřadu Středočeského kraje. Celkem se k nim přihlásilo více než třicet cizinců, především ze zemí bývalého Sovětského svazu, ale i z jiných koutů světa a škála předmětů, z nichž je vykonají, je také docela pestrá: nejčastěji angličtina, biologie, zeměpis, ale také matematika, fyzika nebo němčina.

Podle průběžných výsledků lze konstatovat, že zdaleka ne každý žadatel odchází od zkoušky po úspěšném výkonu, ale je i řada i těch velmi kvalitních.