Střípky z gymnázia

,

V rámci dvou volitelných předmětů, společenského styku a jazykové komunikace (sekunda) a komunikace ve společenském styku (3. ročníky a septima) studenti připravili vánoční úpravu stolů. Součástí učebních osnov obou předmětů je i oblast stolničení, a tak žáci v praxi vyzkoušeli připravenost českého pohostinství včetně estetické úpravy interiéru, dále pak okusí společenský raut na půdě hotelové […]