Střípky z gymnázia

,

24. září se žáci kvarty, kteří si jako volitelný předmět vybrali Sport a relaxaci, pod vedením pana profesora Vocílky zúčastnili lekce na kolečkových bruslích. Předmět sport a relaxace je odlišný od tělesné výchovy v tom, že se mohou dělat sporty a aktivity, na které není při klasických hodinách tělocviku čas nebo prostor. Tentokrát se žáci vypravili […]