Střípky z gymnázia

Anglická vycházka

,

Čtvrtek 7. dubna se nesl pro některé žáky 3. ročníku a septimy v turistickém duchu. Studenti, kteří si zvolili volitelnou obecnou konverzaci z anglického jazyka a byli ve skupině Mgr. Hany Štufkové, totiž společně vyrazili na procházku Příbramí.

Úkolem každého žáka bylo připravit si maximálně tříminutový komentář v angličtině o významném místě v Příbrami. Studenti si tak připravili zajímavá povídání o Svaté Hoře, Svatohorských schodech nebo například o náměstí T. G. Masaryka.

Vycházka začala u gymnázia. Žáci poté pokračovali přes náměstí T. G. Masaryka, okolo Zámečku-Ernestina, sokolovny, Pražskou ulicí až na Svatou Horu. Na anglicky řečené Holy Mountain se otočili a vydali se Svatohorskými schody do Dlouhé ulice a zpět na gymnázium.

I přes mírně větrné a nepříznivé, opravdu aprílové počasí se žáci dozvěděli další zajímavosti o městě, ve kterém studují.