Střípky z gymnázia

,

Maturita se kvapem blíží a studenti se připravují intenzivněji a intenzivněji. Řada maturantů projde ústní zkouškou z českého jazyka, jejíž součástí je také určování slohových postupů a funkčních stylů projevu. Zapamatovat si například také druhy zájmen nebo slovesné třídy může být oříšek. Václav Havlíček proto přichází s mnemotechnickými pomůckami, které by nejen maturantům, ale i […]

Střípky z gymnázia

,

Je jedním z největších dnešních environmentálních problémů: komerční rybolov ohrožuje vodní prostředí, ryby, ale i jiné živočichy závislé na moři. Na tento problém upozorňuje dnes více a více známých i méně známých tváří Země. Spojením výuky o nadtřídě obratlovců, rybách, jejich životech a o dnešních problémech vznikl velmi zajímavý úkol, který si pro studenty 2.C […]

Střípky z gymnázia

,

Na začátku dubna se ke studentům kvinty na virtuální hodině dějepisu pod vedením paní učitelky Pavly Trantinové připojila středověká archeoložka Hornického muzea Příbram Veronika Machačová. V pondělí 26. dubna se s kvintány spojila ještě jednou, aby je seznámila s vývojem odívání a módy ve středověku, zejména pak v období renesance. Studenti tak zjistili, jak pomocí oblečení dávali lidé ve […]

Střípky z gymnázia

,

Čína, světová velmoc a zároveň země protikladů, takto zněl nadpis zadání úkolu pro žáky 2. ročníku gymnázia v rámci výuky zeměpisu. Tento úkol si pro studenty připravila Hana Sedláčková. Hlavním úkolem studentů bylo natočit nejméně dvouminutové video s prezentací a vlastním komentářem k Číně a k jejím různým odvětvím. Žáci měli na výběr široké spektrum […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci distanční výuky se někteří učitelé snaží obohatit rutinní práci studentů zajímavými aktivitami. I žáci tercie nedávno dostali v hodině zeměpisu od paní Mgr. Hany Sedláčkové neobvyklé zadání. Terciáni měli za úkol vytvořit prezentaci na určité místo v Evropě, které by chtěli navštívit. Prezentace ale neměla být pouze o informacích o daném místě, ale […]

Střípky z gymnázia

,

Jak se dá vyučovat v distanční výuce třeba matematika nebo zeměpis, už si snad všichni zkusili. Ale sekundáni na to šli jinak – sportovně. Adam Zápotocký a Štěpán Švagr si pro spolužáky připravili Výzvu ve spojení MAT, ZMP, přírody a sportu. V prvním úkolu si studenti měli vypočítat délku trasy a čas, za který daný […]

Střípky z gymnázia

,

Sonet je nejrozšířenější formou lyrické poezie. Má jasně dané uspořádání. Tvoří ho vždy čtrnáct jedenáctislabičných veršů rozdělených do dvou čtyřveršových a dvou trojveršových strof. Za tvůrce sonetu je považován významný básník italské renesance Francesco Petrarca, který se mimo jiné také znal s Karlem IV. Petrarcovo nejznámější dílo Sto sonetů Lauře se mohlo stát inspirací pro studenty […]

Střípky z gymnázia

,

První ročníky právě dokončily studium první společenské vědy – politologie. Pro zopakování všech pojmů, termínů a odborných definic paní učitelka Pavla Trantinová pro 1.A, 1.B, 1.C a kvintu připravila tvůrčí aktivitu. Úkolem všech studentů bylo navrhnout svou vlastní křížovku na politologické téma. Ať už jste studovaní politologové nebo vám pojmy jako je teokracie, exekutiva, politický […]

Střípky z gymnázia

,

Veronika Machačová pracuje jako středověká archeoložka v Hornickém muzeu Příbram. Podílela se například na archeologickém výzkumu probíhajícím před deseti lety na náměstí T. G. Masaryka. Nejen o tomto výzkumu ale mluvila 6. dubna na besedě s žáky kvinty, kterou v rámci distanční výuky dějepisu zprostředkovala Pavla Trantinová. Kvintáni se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi tzv. pravěkářem a středověkářem, […]

Střípky z gymnázia

,

Každá země má své tradiční velikonoční pečivo. Češi mají mazanec, Řekové velikonoční sladký chléb Tsoureki, Italové sladké pečivo ve tvaru holubice Colomba pasquale a Angličané kynuté bochánky Hot Cross Buns. Kvartáni a kvintáni během svých hodin angličtiny s paní učitelkou Anetou Šlemendovou diskutovali a představovali si tradice a zvyklosti, se kterými se setkáme o Velikonocích […]