Střípky z gymnázia

,

Hallo, gut a jiná slovíčka zazněla 19. března v sekundě. Čtvrteční hodinu češtiny sekundáni věnovali německému jazyku. Účelem akce bylo motivovat studenty ke studiu německého jazyka. Hostem Mgr. Václavy Reissmüllerové byl jazykový animátor Míla Man. Hrály se různé hry, při kterých se vyprávěla německá pohádka. Žáci byli rozděleni do různých pohádkových rolí. Když byla role vyslovena v německém jazyce, student […]

Střípky z gymnázia

,

22. května za doprovodu paní učitelky Lenky Blažkové se konalo krajské kolo v biologické olympiádě. Ráno jeli účastníci do Prahy. Olympiáda se skládala ze tří částí. Teoretická část, praktická část a poznávačka. Naši žáci byli velmi úspěšní: na 7. místě skončila Tereza Humlová z primy, na 11.místě Lenka Krátká také z primy. Účastníků bylo 36. […]