Střípky z gymnázia

Volitelné předměty: Třeťáci

,

Všechny žáky třetího ročníku a septimy gymnázia čeká v následujících týdnech tradiční období rozhodování o volitelných předmětech. Ve vašem případě je to již druhá volba, a to ta důležitější. Budete vybírat volitelné předměty na další, pro vás již poslední a maturitní školní rok na naší škole. Charakter, nabídku a rozsah výuky volitelných předmětů již znáte z minulého školního roku a ta se nezměnila.

Ve čtvrtém ročníku si budete vybírat čtyři volitelné předměty, dva po dvou a dva po třech vyučovacích hodinách (celkem 10 vyučovacích hodin týdně).

Budete vybírat z těchto skupin volitelných předmětů:

a) Konverzační, který rozšiřují výuku u nás vyučovaných živých cizích jazyků. Můžete pokračovat v konverzaci, kterou jste si vybrali v minulém školním roce, nebo můžete zvolit konverzaci v jiném jazyce – vybíráte z této nabídky.

b) Specializované a rozšiřujícítéto nabídky. Celkem logicky si nemůžete vybrat stejný volitelný předmět, který absolvujete v tomto školním roce. Pokud jste si ale vybrali předmět, který má návaznost ve vyšší úrovni, tak samozřejmě můžete v jeho studiu pokračovat.

c) Profilační a opakovací, které ve čtvrtém ročníku umožňují shrnutí učiva a intenzivní přípravu na přijímací zkoušky VŠ. Tyto předměty mají pro lepší orientaci ve svém názvu použito slovo seminář.  Je samozřejmé, že si nemůžete vybrat dvakrát stejný předmět.

Modelový příklad

Pro modelový příklad jsem zvolil studenta letošního 3. ročníku (septimy), který by chtěl po maturitě studovat lékařství. Před rokem již provedl volbu dvou předmětů do 3. ročníku. Vybral si konverzaci (třeba v angličtině) a jeden specializovaný předmět, který se týkal jeho oboru (například Lékařská chemie a toxikologie).

Tento rok bude volit čtyři předměty pro 4. ročník.

1) Rozhodne se, zda pokračovat v konverzaci v angličtině, nebo zvolit jiný jazyk. Protože je průměrně jazykově nadaný a nehodlá maturovat ze dvou cizích jazyků, rozhodne se pokračovat v konverzaci v angličtině, ze které maturuje ve společné (státní) části maturitní zkoušky.

2) Zvolí jeden dvouhodinový předmět z předposlední tabulky. Pro jeho volbu studia medicíny se nabízí třeba Biochemie, Antropologie a genetika, může ale také absolvovat roční kurz Latiny, kterou bude na vysoké škole také potřebovat. Protože v tomto školním roce již absolvuje zmíněnou Lékařskou chemii a toxikologii, vybere si tedy Latinský jazyk 1, který se (předpokládejme) v minulém roce pro malý zájem neotevřel.

3) Déle musí zvolit dva předměty z poslední skupiny. Zde se mu jako nejužitečnější a logická kombinace nabízí Seminář a cvičení z biologie a Seminář a cvičení z chemie, ze kterých bude maturovat v profilové (školní) části maturitních zkoušek.

Doporučuji proto všem žákům před volbou ještě jednou pozorně prostudovat nabídku volitelných předmětů. Bližší informace o obsahu jednotlivých předmětů najdete ve zveřejněném přehledu obsahů volitelných předmětů. Také se nabízí možnost vytvořit (najít) skupinu spolužáků s podobným studijním zaměřením a vymyslet společnou strategii výběru volitelných předmětů. Ve větší skupině si v podstatě zajistíte, že daný volitelný předmět nebo jejich kombinace bude otevřena. Další informace k této problematice získáte na konzultačních schůzkách tříd nebo při individuálních konzultacích, které si můžete také domluvit jednotlivě i v menších skupinách. Hodně štěstí při výběru. Myslete na své další studium, maturitní a přijímací zkoušky, které vás neminou!!