Střípky z gymnázia

Volitelné předměty: Blíží se rozhodnutí

,

Všechny žáky gymnázia bude čekat během studia rozhodování o výběru volitelných předmětů, tentokrát pro školní rok 2018-2019. Promyšlená a pestrá nabídka volitelných předmětů je jednou z vlajkových lodí Gymnázia Příbram, jehož školní vzdělávací program tuto volbu žákům nabízí. Pro příští školní rok zůstává stávající organizace a nabídka volitelných předmětů s malými změnami zachována.

Koho se týká nabídka?
Volitelné předměty si vybírají již žáci nižšího gymnázia, a to sekundy, tercie a kvarty. Mají možnost vždy vybírat ze dvou předmětů. Tato nabídka je stálá a je podrobně popsána v ŠVP naší školy.

Na vyšším gymnáziu si volitelné předměty vybírají žáci třetího (septimy) a čtvrtého (oktávy) ročníku. Nabídka je širší a možnosti výběru se upravují dle zájmu žáků a rozhodnutí příslušných předmětových komisí.

Z organizačních důvodů si žáci volitelné předměty vybírají vždy již v průběhu předchozího školního roku.

Počet předmětů a hodin volitelných předmětů vyššího gymnázia
Ve třetím ročníku žáci studují dva volitelné předměty po dvou hodinách (celkem tedy 4 hodiny týdně). Ve čtvrtém ročníku čtyři volitelné předměty, dva po dvou a dva po třech hodinách (celkem 10 hodin týdně).

Smysl volitelných předmětů
Volitelné předměty přispívají k prohloubení individuálního přístupu ke vzdělávacím potřebám žáků a mají zohlednit jejich další studijní a profesní směřování. Volitelné předměty jsou nabízeny jako předměty rozšiřující. Neznamená tedy, že absolvování nějakého z nich je podmínkou k maturitní zkoušce (proto, aby mohl žák maturovat z Ruského jazyka, nemusí chodit na Konverzaci z ruského jazyka, a pokud chce maturovat z Matematiky nebo Biologie, nemusí chodit na Seminář a cvičení z matematiky nebo biologie).

Volitelné předměty se dají rozdělit do několika typů:

a) Konverzační (1. a 2. volitelný předmět), které rozšiřují výuku u nás vyučovaných živých cizích jazyků.

b) Specializované a rozšiřující (3. a 4. volitelný předmět), které nabízí buďto předměty dle učebního plánu na škole běžně nevyučovaný (třetí cizí jazyk, Latina, Deskriptivní geometrie atp.) nebo pro žáky, kteří žádný nový předmět nechtějí, předměty navazující na výuku běžných věd a oborů (Dějepis – Mezníky moderní doby, Matematika – Diferenciální a integrální počet, Chemie – Lékařská chemie a toxikologie atp.).

c) Profilační a opakovací (5. a 6. volitelný předmět), které ve čtvrtém ročníku umožňují shrnutí učiva a intenzivní přípravu na maturitní a přijímací zkoušky VŠ. Tyto předměty jsou pro lepší orientaci označovány jako semináře.

Organizace a nabídka
Všechny předměty jsou nabízeny jako jednoleté. U některých předmětů je ale možná návaznost v dalším školním roce. To znamená, že pokud si je zvolíte ve 3. ročníku, můžete v nich pokračovat ve 4. ročníku (ale nemusíte a můžete si ve 4. ročníku vybrat jiný). Týká se to Latiny, Deskriptivní geometrie, třetího cizího jazyka a také konverzací. Pochopitelně si ale nemůžete ve 4. ročníku vybrat předmět, který navazuje na třetí ročník (tj. vstoupit do něj až ve druhém roce), konkrétně tedy nelze studovat pokročilou úroveň Latiny, Deskriptivní geometrie a třetího cizího jazyka ve 4. ročníku bez absolvování jeho základní úrovně ve 3. ročníku.

Některé předměty jsou nabízeny ve 3. i 4. ročníku (Technická fyzika, Geografický informační systém atd.) a je tedy na žákovi, ve kterém roce si je zvolí. Nemůže je ale mít opakovaně.

Jako jednoleté jsou koncipovány i konverzace v cizích jazycích, takže lze teoreticky po 3. ročníku přestoupit na konverzaci v jiném jazyce. V opačném případě student pokračuje v témže jazyce i v dalším školním roce.

Volitelné předměty a cizí jazyky
Specifická je nabídka volitelných předmětů spojených s cizími jazyky. Jsou to:

a) konverzace (viz výše)

b) třetí cizí jazyk (za první cizí jazyk je na naší škole považována angličtina, druhý si volí studenti při nástupu na gymnázium, třetí mohou studovat ve 3. a případně 4. ročníku)

c) tříhodinová rozšiřující konverzace ve 4. ročníku. Tento výběr je určen zejména pro žáky, kteří chtějí maturovat ze dvou cizích jazyků.

Studijní skupiny
Škola nemůže zaručit, že se každý školní rok otevřou všechny volitelné předměty z tak široké nabídky. Zkušenost z minulých let však ukazuje, že při své volbě na první pokus uspěje více než 98 procent žáků. Závěrečné rozhodnutí pro složení studijních skupin volitelných předmětů má ředitelka školy.

Závěrem
Doporučujeme žákům před volbou prostudovat celou nabídku volitelných předmětů na dva roky dopředu a promyslet případnou kombinaci výběru. Tato dvouletá nabídka se již měnit nebude a žáci  s ní budou včas podrobně seznámeni. Výběr provádějte hlavně s ohledem na svoje budoucí profesní zájmy a další směřování ve studiu.

Před vlastním výběrem volitelného předmětu probíhají každý školní rok konzultační schůzky s jednotlivými třídami, kterých se volba přímo týká, a případné individuální konzultace dle zájmu jednotlivých žáků. Další informace, již pro jednotlivé ročníky, s upřesněním možností výběru a případnými změnami budou následovat v průběhu měsíce února.

Přehled volitelných předmětů

Pozn. red.: Názvy předmětů jsou pro větší přehlednost záměrně uváděna s velkým počátečním písmenem.