Střípky z gymnázia

Svěcení jara aneb Třetí krok do nového světa

,

Projekt Kroky do nového světa letos nabídl studentům tři koncerty. Třetí a poslední se konal 30. března a jeho náplní tentokrát bylo Svěcení jara známého skladatele Igora Stravinského.

Skladbu zahrála jako vždy Česká studentská filharmonie vedená dirigentem Markem Ivanovićem. Na pódiu nechyběl ani Petr Kadlec, který celým koncertem provázel, dával divákům různé doplňující informace a jiné úhly pohledu. V jedné části se mohlo publikum i zapojit do hraní, a to dupáním a hlasitým houkáním.

Svěcení jara je scénická hudba k baletu, která při provedení v Paříži před sto lety vyvolala velký povyk. Jednak kvůli tématu, jímž jsou pohanské obětní rituály, a jednak kvůli divoké rytmičnosti celé skladby. Dnes už ale většina posluchačů tuto hudbu nevnímá jako kontroverzní, naopak se jim líbí.

Celého projektu se letos zúčastnilo přes 50 studentů v doprovodu Mgr. Miloslavy Šmolíkové a Bc. Zdeňka Melína. Teď už můžeme jen doufat v pokračování tohoto cyklu a těšíme se na to, co si pro nás Česká studentská filharmonie připraví příští rok.