Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 12. prosince vyjela skupina studentů pod vedením Mgr. Blanky Svobodové a Mgr. Miloslavy Šmolíkové v tomto roce už na druhý koncert z cyklu Čtyři kroky do nového světa. Koncert se konal stejně jako minule ve Dvořákově síni pražského Rudolfina, ale tentokrát se nejednalo o Mozartovy skladby, nýbrž o skladbu Felixe Mendelssohna Bartoldiho – Italskou symfonii. […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 7. listopadu se v Praze konal první koncert z letošního cyklu Čtyři kroky do nového světa. I tentokrát se koncertu zúčastnilo přes čtyřicet studentů Gymnázia Příbram za doprovodu paní profesorek Svobodové a Šmolíkové. Letos se koncert nekonal v kostele sv. Šimona a Judy, ale po letech opět v Dvořákově síni pražského Rudolfina. Česká studentská filharmonie pod taktovkou […]

Střípky z gymnázia

,

23. 4. 2013 se žáci s hlubším zájmem o hudbu zúčastnili v kostele sv. Šimona a Judy v Praze v tomto školním roce posledního koncertu z cyklu Čtyři kroky do nového světa. Tentokrát byla na programu Sedmá symfonie Ludwiga van Beethovena. Skladba byla podrobně vysvětlena dirigentem Markem Ivanovičem a komentátorem Petrem Kadlecem. Dílo představil Symfonický orchestr hl. […]

Střípky z gymnázia

,

18. března navštívili studenti gymnázia s hlubším zájmem o vážnou hudbu třetí koncert z cyklu Čtyři kroky do nového světa. Tentokrát zazněla Symfonie č. 5 c moll – Osudová  Ludwiga van Beethovena. Dirigent a komentátor si pro posluchače připravili zajímavou hádanku – které nástroje se postupně přidávají? Změnou proti předchozím koncertům byl interpret – tentokrát to […]

Střípky z gymnázia

,

V úterý 20. listopadu se uskutečnil v Praze už druhý koncert z cyklu Čtyři kroky do nového světa. I tentokrát se ho zúčastnilo přibližně 40 studentů Gymnázia Příbram za doprovodu paní profesorek Svobodové a Šmolíkové. Koncert se jako vždy konal v kostele sv. Šimona a Judy, nádherné barokní stavbě se skvělou akustikou. Všechny skladby nacvičil Symfonický orchestr […]

Střípky z gymnázia

,

Studenti přihlášení do projektu Čtyři kroky do Nového světa se ve čtvrtek 2. prosince vypravili na druhý letošní koncert. Jako minule se konal v kostele sv. Šimona a Judy na Starém městě pražském. Tentokrát si studenti vyslechli skladbu Stabat mater- v překladu Stála matka pod křížem, pojednávající o utrpení panny Marie, když ukřižovali jejího syna […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 6. října se uskutečnil první ze čtyř koncertů vážné hudby, na které každoročně jezdí studenti, kteří se účastní projektu Čtyři kroky do nového světa. I letos vyrazilo přibližně 40 studentů pod dohledem paní profesorek Svobodové, Šmolíkové a Dvořákové do Prahy, tentokrát na Nedokončenou symfonii Franze Schuberta. Koncert se konal v kostele sv. Šimona […]

Střípky z gymnázia

,

Studenti zapojení do projektu Čtyři kroky do n(N)ového světa se zúčastnili v letošním školním roce posledního výchovného koncertu – tentokrát pod názvem „Bedřich Smetana – Blaník, Tábor“. Již potřetí vyrazili do Pražského kostela Sv. Šimona a Judy na Starém městě. Díla známého českého autora pojednávající o bouřlivé historii našeho národa jim byla předložena v interpretaci […]

Střípky z gymnázia

,

V pochmurný den, čtvrtek 18. listopadu, studenti zapojení do projektu Čtyři kroky do n(N)ového světa odjeli na v pořadí již druhý koncert. Pod pedagogickým dozorem paní profesorek Svobodové a Šmolíkové se vydali napříč Prahou do Kostela sv. Šimona a Judy, kde jim Symfonický orchestr hlavního města Prahy představil dalšího významného skladatele. Každý z koncertů je zaměřen na jedno […]