Střípky z gymnázia

Školní psycholog se představuje studentům

,

7. března se sekunda a prima zúčastnily preventivního programu se školním psychologem Petrem Vítkem.

Cílem tohoto programu bylo seznámit studenty s prací psychologa a s problémy současné společnosti.

Povídali si hlavně o psychohygieně -jak by se měla provádět a o tom, jak ji provádí sami studenti, jak zpracovávat informace o současném dění v České republice, o šikaně a celkově o tom, k čemu je takový psycholog vlastně dobrý. Mezi studenty se pak rozpoutala zajímavá debata. Žáci si tedy z programu odnesli nové poznatky.

Školní psycholog se prostřednictvím těchto setkání postupně seznamuje s jednotlivými třídami. Studentům je ke konzultacím k dispozici každé pondělí.