Střípky z gymnázia

Před školou se pilně pracuje

,

Bagr už se do bezprostředního okolí zakousl pořádně a je to znát. Práce na revitalizaci prostoru před školou nabraly konečně tempo a na místě už pracuje několik týmů. Aktuálně jsou hotové hrubé zemní práce na přístupové cestě ve svahu od viaduktu v ulici Osvobození, vykopány jsou obrubníky a odstraněn povrch ze schodů z ulice Legionářů a provádějí se výkopové práce kolem chodníků. Úpravou prochází také prostor kolem sochy horníka.