Střípky z gymnázia

Pražský studentský summit: výzva pro vás!

,

Máte přehled o dění ve světě? Zajímáte se o politiku? Debatujete rádi? Pak možná právě pro vás je Pražský studentský summit výzvou, která vás může posunout dál v životním i profesním směřování. Také v letošním roce se tým (či týmy) z gymnázia zapojí do tohoto největšího vzdělávacího projektu svého druhu ve střední Evropě a pokusí se tak navázat na práci v předchozích ročnících. Vrcholem projektu je simulované jednání Organizace spojených národů, ale samotná příprava spočívá ve zpracování esejí na zadaná témata a účasti na přípravných setkáních. Jak uvádějí organizátoři, „Projekt podněcuje zájem studentů o aktuální problémy, které hýbou jak vnitrostátním, tak mezinárodním děním, a o aktivní účast při jejich řešení. Rovněž rozšiřuje vědomosti mládeže o politice, mezinárodních vztazích, diplomacii nebo ekonomii, lidských právech, kultuře či životním prostředí.“ Pokud vás tedy toto téma zaujalo, nepropásněte úvodní schůzku zájemců o projekt, kterou organizuje Mgr. Lucie Albrechtová v pondělí 12. září o velké přestávce v učebně ICTu.