Střípky z gymnázia

Pojďte s námi do pohádky aneb Pohádkové putování s Connecting clasrooms

,

Nový rybník v Příbrami se 2. června proměnil v „říši pohádek“. Dům dětí a mládeže zde pořádal akci s názvem „Pohádkové putování“, ke které přizval i studenty gymnázia zapojené do projektu  Connecting Clasrooms.

Přípravy na samotnou akci probíhaly téměř dva měsíce. Studenti se v čele s profesorkami Hanou Kuchyňkovou a Andreou Lexovou scházeli se zástupkyněmi Domu dětí a mládeže v Příbrami – Marcelou Jelínkovou a Petrou Synkovou a celou akci připravovali. Záměrem bylo oslavit na Novém rybníce den dětí v pohádkovém duchu.  Studenti utvořili dvojice, ve kterých připravovali masky a program pro malé návštěvníky.

Samotná akce započala v 9:30. V tuto dobu byl již areál Nového rybníka plný pohádkových postav rozmístěných na jednotlivých stanovištích.  Děti po příchodu dostaly herní kartičku a mohly se vydat na cestu. Úvodem navštívily Pata a Mata, piráty nebo princeznu s královnou, u každého se zastavily a plnily dané úkoly. Čekalo na ně například pouštění draka, poznávání přírodnin a pohádkových postav, malování, skákání v pytlích nebo hra twister.  Na druhé straně rybníka se usídlili vodnice, tříhlavý drak v působivém kostýmu nebo skupina tančících víl. Po nasbírání dostatečného počtu razítek děti obdržely drobné ceny a sladkosti a získaly možnost svést se na koni a u starého piráta si vyrazily pamětní minci. Ten zároveň celé dopoledne obohacoval náhodnými výstřely z děla.  Celý program byl v 11:30 završen pohádkou Paleček v podání dramatického kroužku Domu dětí a mládeže.

Pedagogové i organizátoři hodnotili celou akcii velmi kladně a ocenili nápaditou přípravu studentů, aniž by tušili, že někteří z nich sami řekli:„Ještě den před akcí jsme netušili, jak uděláme masku“. Celkově měla akce velký úspěch a vysokou návštěvnost – navštívilo ji kolem 250 dětí. I přes chladnější počasí se všem líbila a jak děti, tak studenti odcházeli s úsměvy na tvářích.