Střípky z gymnázia

Noteboky ano, či ne?

,

S počátkem školního roku se na internetových stránkách školy rozpoutala diskuze o používání notebooků při výuce. Několik tazatelů se obrátilo na pracovníky školy s dotazem, zda mohou ve škole při výuce používat tuto techniku místo sešitů, někteří dokonce rovnou přispěchali s otázkou, proč nemohou notebooky používat.

Školní televize se v této souvislosti obrátila na vedení školy. Ředitelka Mgr. Iva Kadeřábková problematiku projednala se svými zástupci a o této záležitosti také informovala na provozní poradě 21. září. Výsledek je takovýto: žákům není v žádném případě zakázáno notebooky používat, chtějí-li si do nich ukládat poznámky z hodin.

Studenti se však o takové alternativě vždy musejí dohodnout s konkrétním vyučujícím, v jehož pravomoci je i takový způsob nepovolit. Jinak řečeno, pokud studenti chtějí, vlastní notebooky používat mohou, dohodnou-li se s příslušným pedagogem.

V této souvislosti je potřeba zmínit i fakt, že studenti jistě sami uznají, že ne na všechny předměty je tato pomůcka vhodná (přírodovědné předměty vyžadují různé nákresy apod.). I používání notebooků namísto sešitů však má svá pravidla – jednoduše řečeno technická výhoda se nesmí zneužívat – nelze se například vymluvit, že „dnes jsem si notebook zapomněl“ nebo že „se mi smazal soubor s poznámkami“ apod. Takový je tedy závěr celé diskuze.