Střípky z gymnázia

Norské reminiscence a Erasmus+

,

Projekt evropského partnerství škol Erasmus+, který navazuje na dvanáctiletou práci projektu Comenius na gymnáziu, v pátek 22. května pro studenty 1. a 2. ročníku prezentoval svoji celoroční práci. Koordinátorka projektu Mgr. Hana Štufková v úvodu představila svůj tým a smysl projektu a pak už studenti v něm zapojení hovořili o své celoroční práci. Ta se týkala třech oblastí souvisejících se životem v Příbrami a okolí – Invazní živočichové a rostliny, Zákoutí v Příbrami, která volají po změně, a Recyklace odpadů. Studenti ve skupinách například mapovali rostlinné a živočišné druhy v Brdech, zjišťovali, jak jsou ve městě rozmístěny nádoby na tříděný odpad, a vytipovávali místa, která by stálo za to rekonstruovat – a samozřejmě také přišli s návrhy a nápady na změny.

Další část prezentace naplnila projekce fotografií z mezinárodní studentské konference, která se v dubnu za účasti studentů z pěti partnerských zemí konala v Norsku. Následovala pak scénka, kterou původně studenti v Norsku sehráli v mezinárodní skupině a která vycházela z témat, která česká skupina na mezinárodní pole vnesla.

Projekt Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok a před sebou ještě další dva z tohoto tříletého cyklu.