Střípky z gymnázia

Na poradě se slavilo

,

Provozní porada pedagogického sboru měla v březnu slavnostní nádech. Právě na ní totiž oslavila čtveřice stálic zaměstnanců školy z řad pedagogických i nepedagogických pracovníků významné jubileum. Lucie Albrechtová, Radka Valtová, Božetěch Burda a Lenka Pavelková také převzali pozornosti od svých kolegyň a kolegů a naopak pro ně připravili hojné pohoštění. Všem jubilantům do další padesátky hodně zdraví a štěstí!

Náhledové foto: Miloslava Šmolíková