Střípky z gymnázia

Moodle po půlroční přípravě připraven ke spuštění

,

Učitelé zapojení do grantového projektu Školní informační terminál se v rámci schůze realizačního týmu seznámili s e-learningovým prostředím Moodle. Profesor Beneš jim v úvodním školení poskytl instrukce o tom, jak vytvářet vzdělávací kurzy a jak do nich vkládat studijní materiály. V nejbližší době se tak žáci školy mohou těšit na to, že jim bude nabídnuto moderní prostředí pro přístup k studijním materiálům ve formě dokumentů, prezentací a zvukových a obrazových souborů.

RNDr. Petr Hrubý