Střípky z gymnázia

Literárně dějepisná exkurze třídy 1.C

,

Dne 26. 6. 2018 se vydali studenti 1.C a dvě vyučující, Dana Bohuslavová a Jana Štědronská, pod vedením Ing. Josefa Fryše na exkurzi po Příbrami. Cílem bylo připomenutí některých historických událostí a významných osobností, které jsou spjaty s naším městem.

Začínali jsme v Jiráskových sadech, kde jsme se zabývali nejen Janem Drdou a jeho povídkou Vyšší princip, ale také Václavem Šárou, jehož pomník zobrazující dvě hlavní postavy z díla Filosofská historie zdobí střed zmiňované lokality. Posunuli jsme se na Václavské náměstí, kde jsme v horní části nalezli desku (na ní je mimochodem špatná formulace, takže neodpovídá realitě) připomínající pobyt básníka Františka Gellnera v našem městě, a přímo uprostřed opět vzpomněli na hlavního hrdinu povídky Vyšší princip, který byl spolu se svým otcem a ředitelem gymnázia Dr. Josefem Lukešem popraven nacisty. Prošli jsme Dlouhou ulicí, kde často pobývali básníci  Jaroslav Vrchlický a Julius Zeyer  v rodině doktora Heinricha, jehož dům se stal symbolem kulturního dění v Příbrami. Další dům (už bohužel nestojí, tak bych měla napsat prázdné oplocené místo) souvisel se jménem Hanuše Jelínka, vynikajícího překladatele z francouzštiny a básníka.

Svatohorskými schody jsme vystoupali na Svatou Horu, prohlédli si okolí a dozvěděli se, že sem za svojí celoživotní láskou jezdil Mikoláš Aleš. Připomněli jsme si některé zvyky a tradice, které křesťané udržovali, a znovu se podívali na tři Šárovy sochy, jež měly být součástí sedmi děl zobrazujících lidské ctnosti, ale protože město se nemělo k placení, máme pouze tři. Na rozsáhlém dlážděném prostranství stojí mariánský sloup z roku 1661, který byl dodatečně upraven a vyvýšen, pan inženýr nás upozornil na jinou barvu tří schodů, které přibyly po rozsáhlé rekonstrukci objektu. Ještě jsme si prošli křížovou cestu, prohlédli si kapličku, která byla postavena okolo bohužel už vyschlého pramene. Studenti si pak samostatně prohlédli celý barokní areál se čtyřmi kaplemi v rozích i kostel Nanebevzetí Panny Marie. Díky rozsáhlým vědomostem pana J. Fryše se exkurze stala přínosnou nejen z hlediska literárního a dějepisného, ale také sociálního a psychologického. Sami studenti ocenili jeho znalosti a rozloučili se s ním malým dárkem. Pro všechny přítomné šlo o velmi pěkně strávené dopoledne.