Střípky z gymnázia

Keramický jarmark: o výrobky byl velký zájem

,

25. listopadu v den rodičovských schůzek se ve foyer školy uskutečnil jarmark keramických výrobků žáků gymnázia.  Mohli jste si zde zakoupit například hrnečky, vázy, anděly, zvonečky nebo svícny. Jarmark probíhal od 14 hodin do konce schůzek, to znamená asi do 17 hodin. Hned se začátkem akce se kolem začali shromažďovat sami gymnazisté a jejich pedagogové, protože výrobky byly velmi zdařilé. Pod vedením Mgr. Světlany Hlaváčové a BcA. Veroniky Šimkové se studentům nižšího gymnázia a prvních dvou ročníků vyššího gymnázia rozhodně podařilo svými díly zaujmout. Tuto akci je v plánu opakovat každé 2 roky a z jejího výtěžku se budou kupovat výtvarné pomůcky a materiál do ateliéru.