Střípky z gymnázia

Jak na volitelné předměty: třeťáci

,

Všechny studenty třetího ročníku čtyřletého gymnázia a septimy čeká v následujících týdnech tradiční období rozhodování. Opět totiž přišel čas vybrat si volitelné předměty na další školní, pro vás maturitní, rok.

Ve čtvrtém ročníku si budete vybírat čtyři volitelné předměty, dva po dvou a dva po třech hodinách (celkem 10 hodin týdně).

Nabídka volitelných předmětů je shodná s tou, která vám byla představena v minulém školním roce.

Volitelné předměty se dají rozdělit do několika typů:

a) Konverzační (2. volitelný předmět), který rozšiřují výuku u nás vyučovaných živých cizích jazyků. Můžete pokračovat v konverzaci, kterou jste si vybrali v minulém školním roce, nebo můžete zvolit konverzaci v jiném jazyce.

b) Specializované a rozšiřující (4. volitelný předmět), které nabízí buďto předmět jinak dle učebního plánu na škole nevyučovaný (třetí cizí jazyk, Latina, Deskriptivní geometrie atp.) nebo pro žáky, kteří žádný nový předmět nechtějí, předměty navazující na výuku běžných předmětů (dějepis – Mezníky dvacátého století, Matematika – Diferenciální a integrální počet, Chemie – Lékařská chemie a toxikologie atp.). Celkem logicky si nemůžete vybrat stejný volitelný předmět, který jste již absolvovali v tomto školním roce. Pokud jste si ale vybrali předmět, který má návaznost ve vyšší úrovni, tak samozřejmě můžete v jeho studiu pokračovat.

c) Profilační a opakovací (5. a 6. volitelný předmět), které ve čtvrtém ročníku umožňují shrnutí učiva a intenzivní přípravu na přijímací zkoušky VŠ. Opět je samozřejmě, že se nemohou dvakrát opakovat stejné předměty.

Modelový příklad

Pro modelový příklad jsme zvolili studenta letošního 3. ročníku (septimy), který by chtěl po maturitě studovat medicínu. Již absolvoval volbu dvou předmětů do 3. ročníku. Vybral si jednu konverzaci (třeba v angličtině) a jeden specializovaný předmět, který se týkal jeho oboru (například Lékařská chemie a toxikologie). Tento rok bude volit čtyři předměty pro 4. ročník.

1) Rozhodne se, zda pokračovat v konverzaci v angličtině, nebo zvolit jiný jazyk. Protože je průměrně jazykově nadaný, uzná, že s přechodem na vyšší úroveň konverzace v jiném jazyce, aniž by absolvoval její první rok, by mohl být problém, a rozhodne se pokračovat v konverzaci ve stejném jazyce.

2) Zvolí jeden dvouhodinový předmět z druhé tabulky pro 4. ročník. Pro jeho volbu studia medicíny se nabízí třeba Biochemie, může ale také absolvovat roční kurz Latiny, kterou bude na vysoké škole také potřebovat. Vybere si tedy Latinský jazyk 1.

3) Nyní musí zvolit dva předměty z poslední skupiny. Zde se mu nabízí Seminář a cvičení z biologie a Seminář a cvičení z chemie.

Bližší informace o obsahu jednotlivých předmětů najdete ve zveřejněném přehledu volitelných předmětů. Opět proběhne krátká konzultační schůzka věnovaná nabídce a volbě volitelných předmětů v tomto školním roce.

Hodně štěstí při výběru. Myslete na své další studium, maturitní a přijímací zkoušky, které vás neminou!!