Střípky z gymnázia

Izrael z mnoha úhlů

,

Mladý stát o rozloze téměř čtyřikrát menší, než je Česká republika, na nehostinném území, obklopený nepřáteli, daleko vzdálen od civilizace, jakou my ji známe. A přesto. Velmi vyspělý, moderní, inspirující pro celý pokrokový svět svými vynálezy i vytrvalostí. Řeč je o Izraeli, snadno přehlédnutelném kousku země na mapě Blízkého východu.

Ve čtvrtek 21. října se v hudebním sále uskutečnila beseda, která proběhla ve velmi neformálním duchu.

Překvapující informace ze současného dění nebo náhled do nedávné minulosti, o to i mnohé jiné se se studenty třetího a čtvrtého ročníku podělila Tal Ben-Ari Yaalon, zástupkyně státu Izrael.

Beseda, doplněná zajímavou prezentací, se po počátečním ostychu proměnila v otevřenou diskuzi, kdy studenti pokládali dotazy týkající se kultury či současných vztahů s Palestinou. Mimo obecné poznatky byli posluchači obohaceni o osobní zážitky Tal Ben-Ari Yaalon z každodenního života v Izraeli. Díky ochotě zodpovědět každou otázku, díky pohledu na tuto zem, který se tolik liší od toho, jaký je studentům předkládán v učebnicích, byla beseda natolik poutavá, že se studenti jen neradi loučili.

Na konci besedy byla zájemcům nabídnuta i možnost zapojit se do soutěže o hmotné ceny nebo zájezd do Izraele. Více informací najdete na cemach.cz.

Foto: Sabina Müllerová