Historie

GymTV, školní televize Gymnázia Příbram, byla založena v dubnu 2005 učitelem českého a anglického jazyka Josefem Fryšem. První vydání školního televizního zpravodajství se vysílalo na záver školního roku 2004-05. Zprávy, natáčené v tehdejší didaktické učebně (dnešní sborovně), moderoval první šéfredaktor GymTV Lukáš Jungbauer, student tehdejší 2.C, spolu se svojí zástupkyní Barborou Černohorskou.

Od září 2005 se zprávy natáčely v improvizovaném studiu, vybudovaném v jedné z místností krytu civilní obrany pod školou.  Zde také byla poprvé použita metoda klíčování na modré pozadí. GymTV své zprávy promítala s měsíční periodicitou na plátno ve foyer školy, později začla školní televizní zpravodajství přebírat také regionální TV Fonka a po vzniku webových stránek televize v roce 2006 byla všechna vydání zpřístupňována také online. V roce 2009, po skončení rekonstrukce gymnázia, získala GymTV díky vstřícnosti vedení školy nové prostory – redakci a studio. Tyto dvě místnosti, které používá GymTV dodnes, vznikly přestavbou původních učeben hudební a výtvarné výchovy.

V roce 2006 vznikl díky iniciativě šéfredaktora Lukáše Jungbauera, pozdějšího spolupracovníka ČT a dnes experta v oblasti PR, zpravodajský webový server gymnázia, jinak také vlastní webové stránky televize. Tam redaktoři školní televize umisťují své textové a fotografické reportáže z dění ve škole. V roce 2011 prošly tyto stránky výrazným redesignem, který umožňuje rychlejší a pohodlnější administraci a je uživatelsky značně příjemnější, zatím poslední update vzhledu proběhl v roce 2015. Hned v prvních letech své činnosti začala GymTV také pořizovat záznamy školních akcí (akademie, maturitní plesy apod.), které vydává na DVD a dnes i na blu-ray discích. Těchto titulů je dnes více než 50.

Na podzim 2006 proběhl také první ročník projektu Jak se dělá televize, setkání školních televizí z ČR pod záštitou ČT. Dvoudenní setkání, na které v letech 2010, 2012 a 2015 navázaly další ročníky, navštívily takové osobnosti jako filmový historik Karel Čáslavský, režisér Pavel Vantuch, moderátoři Bohumil Klepetko a Alena Zárybnická či sportovní komentátor Miroslav Langer. Mezi hosty pozdějších ročníků byli také Jakub Železný, Taťána Míková, Daniel Takáč, Michal Dusík, Robert Záruba, Tomáš Drahoňovský, Václav Moravec a v roce 2012 také generální ředitel Petr Dvořák. Za dobu své činnosti navázala GymTV spolupráci s dalšími školními televizemi, stala se členem několika projektů České televize a její redakcí prošly desítky studentů, z nichž někteří na svou první praxi navázali studiem žurnalistiky a dalších mediálních oborů.