Střípky z gymnázia

Gymnazistky ve Fokusu

,

Dvojice studentek gymnázia byla součástí měsíčníku České televize Fokus Václava Moravce, který ČT24 uvedla v úterý po 20. hodině. Ve vydání nazvaném Virus v duši, které bylo věnováno lidské psychice v době koronavirové pandemie, mezi studenty napříč republikou, kteří v předtočených vstupech pokládali své dotazy, byly i Magdaléna Studená z kvinty a Matylda Hofschnaidrová ze septimy. Dotaz Magdalény Studené se týkal toho, zda trend přesouvání komunikace do online prostředí, který započal už před pandemií, bude touto pandemií posílen, nebo zda naopak nadužívání online komunikace pomůže návratu osobní komunikace, a to se zřetelem k různým věkovým skupinám. Na tuto otázku odpovídali sociolog Daniel Prokop a adiktoložka a psychoterapeutka Michaela Štáfková. Matyldu Hofschnaidrovou zajímalo, zda úplně zdravý člověk může vyjít z lockdownu jako někdo vyžadující psychiatrickou péči. Na její otázku odpovídali ředitel psychiatrické nemocnice v Bohnicích Martin Hollý a výzkumník v oboru sociální psychiatrie Martin Winkler.

Za pětiletou existenci pořadu to nebylo poprvé, kdy se příbramští gymnazisté zúčastnili natáčení nebo přímo pokládali dotazy. Ve Fokusu VM se objevili už v únoru a říjnu 2019.

Záznam vysílání Fokusu je k dispozici v iVysílání České televize, dotaz Matyldy Hofschnaidrové najdete v čase 41:37, dotaz Magdalény Studené v čase 1:22:05.

Foto: Repro iVysilani.cz, Česká televize