Střípky z gymnázia

Digitální propast se zmenšila

,

V roce 2022 měla škola příležitost zapojit se do projektů prevence digitální propasti a pořízení učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Finanční prostředky na tyto projekty byly poskytnuty z Národního plánu obnovy.

Z prostředků vyčleněných na prevenci digitální propasti v celkové výši 94 tisíc Kč bylo zakoupeno 8 kusů chromebooků a sluchátek. Ty jsou žákům k dispozici v knihovně školy, kde si je můžou zapůjčit k samostudiu nebo jako pomůcku do vyučování. V případě distanční výuky se počítá s jejich zapůjčením pro domácí využití.

Z finančních prostředků na nákup pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí byla pořízena bezdrátová čidla pro výuku fyziky a 22 kusů tabletů s příslušenstvím pro použití ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů. Do informatiky byly zakoupeny mikropočítače s roboty, čidly a dalším příslušenstvím. Celkové náklady poskytnuté dotace činily 597 tisíc Kč.

Pomůcky budou využity především při výuce přírodovědných předmětů a informatiky a dle potřeb vyučujících i v rámci dalších předmětů.