Střípky z gymnázia

DELF na gymnáziu

,

Prezentace mezinárodních zkoušek z francouzštiny DELF proběhla ve středu 8. února. Zúčastnili se jí francouzštináři třetích a maturitních ročníků. Představit systém konání zkoušek, platných po celém světě, jejich náplň a odpovědět na dotazy přijela ředitelka Alliance française v Plzni, paní Amandine Solomon. Navzdory drobným technickým potížím se akce líbila. Vzácná návštěva velmi ocenila hudební osvěžení z produkce bratří Luboše a Ondřeje Ježkových.

Paní Solomon, doprovázena panem Marcem Brudieux, atašé pro jazykovou a kulturní spolupráci Francouzské ambasády v Praze pohovořili s paní ředitelkou Mgr. Ivou Kadeřábkovou a profesory francouzského jazyka Mgr. V. Holíkovou a Mgr. D.Křížem a prodiskutovali možnost konání školní verze zkoušek DELF na naší škole. Tato možnost by zjednodušila přístup studentů k diplomům a snížila stres, jelikož by veškeré testování, včetně ústního, zkoušení probíhalo v prostorách naší školy. Doufejme, že nedojde ke komplikacím technického charakteru a budeme moci na podzim příštího školního roku organizovat tzv. DELF scolaire.