Střípky z gymnázia

Co čeká gymnazisty v květnu a červnu

,

Téměř po dvou měsících se v tomto týdnu scházejí pedagogové gymnázia. Rozděleni na dvě poloviny, absolvují takto provozní porady, kde se od vedení školy dozvídají řadu podstatných informací. tady jsou některé z nich.

V souladu s všeobecně známými informacemi MŠMT se od 11. května do školy mohou navrátit studenti posledního ročníku. Platí však, že jde o konzultace, tedy dobrovolnou formu výuky. Kdy které předměty mohou navštívit, najdou studenti pod rozvrhem na příští týden v systému Bakaláři. Škola bude maturantům přístupná od 7 hodin. Zachovány jsou konzultace v maturitních předmětech. Počítá se s tím, že ti, kteří z daného předmětu nematurují (platí i pro semináře), na tyto konzultace nepřijdou. Takováto výuka bude přednostně směřována do učeben 2. a 3. patra v maximálním počtu 15 žáků (také proto bude například výuka českého jazyka a literatury rozdělena na dvě skupiny).

Třídy jsou vybaveny dezinfekčními pomůckami a žáci v nich budou sedět po jednom. Dezinfekční pomůcky jsou rovněž u vstupu do školy, na chodbách a WC. Každý žák přijde do školy vybaven dvěma rouškami na den a roušky si ponechá po celou dobu přítomnosti ve školy. Použitou roušku umístí do vlastního sáčku. Mimo hodiny vypsané pro konzultace se studenti budou zdržovat mimo školní budovu. V první den takto realizované výuky odevzdají čestné prohlášení (bude k dispozici na stránkách školy) o neexistenci virového infekčního onemocnění.

Pro maturanty bude výuka probíhat jednak formou těchto konzultací (maturitní předměty) a jednak nadále distanční formou (nematuritní předměty). Studenti mohou být v obou skupinách předmětů klasifikováni až do pedagogické rady (27. 5.). Zároveň platí vydaná metodika MŠMT upravující způsob klasifikace. Maturitní vysvědčení obdrží studenti 29. května vždy ve dvou skupinách, od 8:30 a 9:30.

Písemná část maturitní zkoušky (didaktické testy) by měla proběhnout první týden v červnu a ústní zkoušky v týdnu od 8. června (oktáva a 4.C) a 15. června (4.A a 4.B). Přesná data, stejně jako data jediného termínu přijímacích zkoušek, nejsou zatím známa.

Pro maturanty také platí, že si na třítýdenní květnové období mohou objednat oběd. Školní jídelna bude fungovat v upraveném režimu (jedna osoba na jeden stůl) za přísných hygienických podmínek. Obědy se budou vydávat ve standardních časech.

Pro studenty dalších, nematuritních tříd nadále platí distanční forma výuky, včetně klasifikace, a to až do 25. června. Týká se to i kvarty, která se narozdíl od souběžné 9. třídy ZŠ nepřipravuje na přijímací zkoušky a možnost konzultací od 11. května se na ni tedy nevztahuje. Tito studenti vysvědčení obdrží 30. června ve skupinách od 8 a 9 hodin. V termínech 3.-5. června a 22.-26. června by si studenti měli odnést z prostor školy své věci. Potřebují-li je nutně dříve, mohou individuálně do školy přijít a prostřednictvím pracovníků vrátnice nebo sekretariátu o přístup požádat. Už dříve oznámila také knihovna školy výpůjční dobu v pondělí a středu od 8 do 12 hodin, vždy po předchozí domluvě.