Střípky z gymnázia

Česká televize na návštěvě na gymnáziu

,

V úterý 24. května zavítala na Gymnázium Příbram návštěva z České televize. Jednalo se o koordinátora projektu Digináves a o štáb pořadu Zprávičky. Jako dlouhodobý přispěvatel do projektu Digináves byla školní televize GymTV vybrána a redaktoři ze Zpráviček o ní přijeli natočit reportáž.

Během dne jim členové GymTV postupně ukázali všechny druhy své činnosti. Ráno bylo otevřeno moderováním červnových zpráv, dále pak po setkání s paní ředitelkou mohli redaktoři ČT sledovat studenty při práci na reportáži do stálé rubriky Zajímaví studenti.

Hosté členům GymTV předali některé z cenných zkušeností od toho, jak pojmout rozhovor, až po správné nasvícení objektu.

Odpoledne bylo uzavřeno společnou cestou na Svatou Horu, kde studenti natáčeli reportáž do rubriky Za humny. Reportáže z této rubriky můžete vidět také na stránkách projektu Digináves ct24.cz/diginaves/pribram/ neboť svojí tématikou přesně spadají do jejího zaměření.

Díl Zpráviček, ve kterém bude uveřejněna reportáž o školní televizi GymTV, bude vysílán Českou televizí druhou sobotu v červnu po půl desáté dopoledne.