Střípky z gymnázia

30. 6.: -6

,

Změny ve složení pedagogického sboru patří k životu každé školy. Ty letošní jsou však, pokud jde o odchody, výraznější než obvykle. A tak se sbor v posledním týdnu loučil se čtveřicí pedagogů, kteří byli jeho členy dlouhá léta, a dvojicí pedagožek, které školu opouštějí rovněž.

Do důchodu odchází Mgr. Hana Kriegerová, která byla podle svých slov s budovou gymnázia spjatá po celý svůj život: od základní školy, která v ní kdysi také sídlila, přes gymnaziální studia, až po devětatřicetiletou učitelskou kariéru. Ze stejného důvodu školu upouští také Mgr. Ivana Mašková, další dlouholetá pedagožka, které především v německém a ruském jazyce prošly rukama generace studentů. Sbor se také rozloučil s Mgr. Jaroslavou Benešovou a Mgr. Václavem Benešem, v nichž škola ztrácí vyučující matematiky, fyziky a informatiky. První část obsáhlého rozhovoru s nimi GymTV publikovala včera.

Na mateřskou dovolenou odchází Mgr. Iveta Mesnerová a školu rovněž opouští zkušená vyučující anglického jazyka Mgr. Klára Synková.

V srpnu sbor posílí dvojice pedagogů, půjde o vyučující matematiky, fyziky a informatiky.