Střípky z gymnázia

Virus. Co to je?

,

Martin Palus, bývalý student příbramského gymnázia, ale také mladý český mikrobiolog roku 2015, přednášel třeťákům nejen o výzkumu viru. Studenti chodící na volitelné předměty Obecná biologie a Lékařská chemie a toxikologie se 14. března  dozvěděli něco o virech, nemocech a nákazách, ale i o studiu na Jihočeské univerzitě, kde Paulus působí. Jeho výzkum se zabývá hlavně klíšťovou encefalitidou, o které hovořil  značnou část přednášky. Popsal, jakým způsobem virus napadá tělo a co způsobuje, ale i to, jak se vůbec tomuto onemocnění vyhnout. Dozvědět se spoustu zajímavých informací přímo od odborníka je vždy vítanou možností, zvlášť když se jedná o bouřlivě rozvíjející se obor, jako třeba mikrobiologie.