Střípky z gymnázia

Úspěch astronomů v kraji

,

Skvělého úspěchu dosáhli Richard Agulár z primy a David Bálek z tercie v astronomické olympiádě. Do úspěšném školním kole se zúčastnili kola krajského. To mělo dvě části. První z nich byla domácí. V ní měli za úkol pozorovat a zakreslovat noční oblohu, vyplnit online test a početní úlohy. Druhou částí bylo prezenční kolo ve škole. To už probíhalo bez jakýchkoliv pomůcek, povolená byla pouze kalkulačka. Obě části byly poslány na Štefánikovu hvězdárnu do Prahy, kde je ústřední komise vyhodnotila a vybrala 25 nejlepších z každé kategorie, kteří postoupí do celostátního kola. Po zhodnocení obsadil Richard Agulár v kategorii G-H (prima-sekunda) 6. místo ve Středočeském kraji a David Bálek dokonce ovládl kategorii E-F (tercie-kvarta), vyhrál a postupuje do celorepublikového kola jako 12. nejlepší řešitel z celé republiky! To proběhne ve stylu dvoudenního bloku 17.-18. května na Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové. Oběma chlapcům gratulujeme ke skvělým umístěním a Davidovi přejeme hodně štěstí do republikového kola!