Střípky z gymnázia

Trestní právo v praxi

,

Na Gymnázium Příbram 17. ledna zavítal právník a vysokoškolský pedagog prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab. Pan profesor, který je v současnosti vedoucím Katedry právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity v Praze, přišel se studenty diskutovat na téma trestního řízení. Byla to jeho pátá návštěva Gymnázia Příbram

První části se pan profesor snažil studenty seznámit ze základními pojmy trestního práva. Popsal rozdíly mezi trestním právem procesním a hmotným nebo jaká je u nás soustava soudů. Také studentům zmínil své zážitky z praxe. Šlo o jakýsi úvod, který byl nezbytný pro to, aby se studenti v další části lépe orientovali.

Druhá část přednášky byla věnována simulaci soudního procesu v trestním právu. Studenti se rozdělili na státní zástupce a advokáty a měli najít dostatečné množství argumentů k „odsouzení či osvobození“ obžalovaného. Se soudním spisem je předem seznámil pan profesor. Studenti si uvědomili, že důkazní břemeno opravdu leží hlavně na státním zástupci, a že jeho práce je nejen profesně náročná, ale také klade velký důraz na mravní stránku jeho osobnosti.

Přednášky se účastnili studenti čtvrtého ročníku a byla to pro ně skvělá příležitost, jak si zopakovat jednu z maturitních otázek – trestní právo. A především získané vědomosti zužitkují žáci, kteří se budou hlásit na práva. Poděkování patří profesorovi Karlu Klímovi, že si na studenty Gymnázia Příbram našel čas. O své znalosti se se studenty podělí letos ještě jednou a tématem jeho už šesté návštěvy bude občanské soudní řízení.